PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Prohlašuji, že jsem schopen/schopna zúčastnit se výuky plavání, jsem v dobrém zdravotním stavu, netrpím žádnou vážnou chorobou a nejsem omezen/a v pohybových aktivitách. Nejsem si vědom/a, že bych byl/a nakažen/a infekční chorobou. Prohlašuji,, že pokud by došlo v průběhu trvání plaveckého kurzu ke zdravotním potížím, na které by měl být brán ohled, budu o této skutečnosti informovat pracovníky plavecké školy. Toto prohlášení je pravdivé a úplné.

Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Provozním řádem plavecké školy Vodník.

Dále beru na vědomí, že případná neomluvená hodina propadá bez náhrady.