GDPR

GDPR

Plavecká škola Vodník, zastoupená Radkou Šťastnou, V Předpolí 169, 277 11 Neratovice, IČO 67902847, fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, se ZAVAZUJE, že osobní údaje, které poskytnou mateřské a základní školy pro účely provedení předplavecké či plavecké výuky dětí a dále osobní údaje poskytnutých od zákonných zástupců dětí ve veřejných kurzech plavání pro děti 5-15 let bude důsledně chránit a nikam je dále nebude předávat, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).