PŘIHLÁŠKY

PŘIHLÁŠKY

Plavecký kurz

Plavecká škola VODNÍK se sídlem V Předpolí 169, 277 11 Neratovice, 
zastoupená Radkou Šťastnou, ředitelkou plavecké školy, IČ: 67902847,

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú. 201815986/0600, tel: 606 060 717, e-mail: info@psvodnik.czwww.psvodnik.cz,

Organizuje a provozuje plavecké kurzy, které se konají v plaveckém areálu AQUACENTRUM ŠUTKA, Čimická ulice, Praha 8.

Závazná přihláška