KURZY PLAVÁNÍ PRO ŠKOLY

PRO ŠKOLY

Informace

Důležité informace ohledně školního plavání

Plavecká škola VODNÍK nabízí organizaci a realizaci plavecké výuky dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2.- 3. tříd, předplaveckou výuku dětí mateřských škol a dále plaveckou výuku dětí a mládeže v rámci tělovýchovných aktivit základních a středních škol v nově otevřeném areálu AQUACENTRA ŠUTKA.

Výuka dětí ZŠ v rámci povinné školní docházky žáků 2.- 3. tříd probíhá ve dvou po sobě následujících ročnících zejména v duchu následujících zákonů a vyhlášek MŠMT ČR.

 • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP.
 • MŠMT č.j. 32167 -04  z  31.1.2005 zajištění plavecké výuky na základních školách
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních- MŠMT č.j.   29159/200126 z 9.11.2001
 • Vyhláška č.48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní   docházky
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. ze dne 2.2.2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Informace MŠMT k výuce plavání žáků I. stupně ZŠ v rámci povinné tělesné výchovy č.j.29248/96- 50
 • Zákon 455/90 Sb.o živnostenském podnikání

Co učíme děti v rámci plaveckého výcviku:

 • Cílem je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím a vytvoření návyku na bezpečné chování u vody.
 • U neplavců v I.etapě provádíme nácvik správného dýchání, splývání, orientace ve vodě, nacvičujeme plavecký styl prsa a doplňkově dle schopností styl kraul nebo znak a to formou prvkového plavání s pomocí plaveckých pomůcek.
 • U poloplavců v I. etapě odstraňujeme chybné plavecké pohyby, procvičujeme správné dýchání, seznamujeme děti s dalšími plaveckými způsoby s cílem uplavat úsek min. 25 m jedním plaveckým způsobem. Ve II. etapě procvičujeme již dříve získané znalosti a zvládnutí dvou plaveckých způsobů s cílem uplavat min. 50 m.
 • U plavců v I. etapě odstraňujeme chybné plavecké stereotypy s důrazem na účelné vynakládání sil u plaveckého způsobu prsa, kraul a znak a další rozvoj plavecké vytrvalosti, zvládnutí úseku 100 m jedním a 25 m druhým plaveckým způsobem. Ve II. etapě rozvíjíme plaveckou vytrvalost, zvládnutí úseku 200 m jedním a 50 m druhým plaveckým způsobem.

Výuku provádí kvalifikovaní instruktoři s mnohaletými zkušenostmi za pomocí moderních výukových metod a plaveckých pomůcek.

Provozní řád:

Je v dispozici ZDE.

Rozvrh hodin

ceník plavecké výuky platný od 1.9.2022

DOPOLEDNÍ PLAVECKÁ VÝUKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 8,00 – 13,00 HOD:

cena 110,-Kč/lekce/žák, doba trvání lekce 45 min.

1.      vyuč. hodina od 8,00 – 8,45 hod

2.      vyuč. hodina od 8,50 – 9,35 hod

3.      vyuč. hodina od 9,40 – 10,25 hod

4.      vyuč. hodina od 10,30 – 11,15 hod

5.      vyuč. hodina od 11,20 – 12,05 hod

6.      vyuč. hodina od 12,10 – 12,55 hod

 

DOPOLEDNÍ PŘEDPLAVECKÁ VÝUKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 8,00 – 13,00 HOD:

cena 110,-Kč/lekce/dítě, doba trvání lekce 45 min.

1.      vyuč. hodina od 8,00 – 8,45 hod

2.      vyuč. hodina od 8,50 – 9,35 hod

3.      vyuč. hodina od 9,40 – 10,25 hod

4.      vyuč. hodina od 10,30 – 11,15 hod

5.      vyuč. hodina od 11,20 – 12,05 hod

6.      vyuč. hodina od 12,10 – 12,55 hod

Bližší informace telefonicky na 606 060 717 nebo na e-mail info@psvodnik.cz., www.psvodnik.cz

Nejsme plátci DPH.

Organizační pokyny

INFORMACE PRO PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

(je určená zejména pro pedagogy, kteří jdou poprvé na plavání )

 1. Na první lekci vás budeme očekávat ve vstupní hale Aquacentra. 
 2. Příjezd na první lekci zkuste prosím naplánovat trochu dříve (cca 30 minut před začátkem lekce), abychom to v klidu organizačně zvládli.
 3. Spolu nejdříve vyplníme kartičky na klíče od společných šaten.
 4. U pokladen po vás budou chtít celkový počet dětí, které budou plavat (zadává se do systému ohledně úpravy vody) a celkový počet dospělého doprovodu.
 5. Doprovod dostane čipy, děti čipy nedostávají.
 6. Odevzdáte kartičky oproti klíčům od šaten. Při odchodu vrátíte klíč a pokladní vám vrátí kartičku. (zapomenete vrátit klíč, tak pokladny vám hned volají na mobil – ušetříme vám cestu ze školy s vráceným klíčem….)
 7. Odejdeme do společných šaten, kde se děti převléknou do plavek. Na bazén si děti vezmou v igelitce ručník, plaveckou čepici a kdo bude mít, tak plavecké brýle. (ostatní věci, např. pantofle, župany apod. raději v co nejmenší míře, zapomínají to na bazénu a pak pedagogové běhají a hledají zapomenuté věci dětí….)
 8. Děti, které nebudou plavat, se převléknou do sportovního a budou sedět na tribuně. Z hygienických důvodů nemůžou být v oblečení, ve kterém přišli ze školy.
 9. Taktéž pedagogové musí být převlečeni do vhodného oděvu na bazén (jinak společně máme problém s plavčíky, kteří za toto zodpovídají).
 10. Při odchodu ze šaten na bazén jako první doporučujeme odložit ručníky do boxů u sprch a poté odchod na povinné WC a osprchování. Zvažte použití mýdla a šamponů, protože pak nebudete stíhat začátek výuky. 
 11. A jako další je, že 5 minut před vaší výukou jdou do sprch děti z předcházející hodiny. A pokud se děti společně sejdou ve sprchách, tak je to obtížně zvládnutelné. Proto by nejpozději 5 minut před vaší výukou jste měli již sedět na tribuně.
 12. Na první lekci si děti přezkoušíme a zařadíme do družstev. Pak trenéři děti poučí o bezpečnosti a vysvětlí jim plán výuky. Proto na první lekci nebudou děti tolik plavat, ale toto musíme absolvovat.
 13. Na první lekci taktéž doplníme záznamové listy:
  • Odsouhlasení počtu dětí
  • Odsouhlasení celkového počtu lekcí v pololetí (odečteme případné školy v přírodě či jinou nepřítomnost)
  • Případná zdravotní omezení dětí (pokud bude mít dítě asistenta, ten po zařazení dítěte do družstva bude kontaktovat jeho trenéra a domluví si s ním „pravidla hry“).
 14. Od první lekce děti vědí, do jakého družstva patří a znají svého trenéra. Pokud by nějaké dítě mělo problém se zařazením (klasika je, že v jiném družstvu plave kamarád/ka), nemáme problém dítě, pokud to jen trochu půjde, přeřadit.
 15. Od druhé lekce nám budete děti předávat v prostoru, který si na první lekci ukážeme. Taktéž v tomto prostoru vám budeme děti po plavání předávat.
 16. Po předání dětí pedagogové zaznamenají docházku do záznamového listu (ten vám dá plavecká škola při předání dětí na výuku). Po vyplnění docházky prosíme vrátit šanon zpět !
 17. Po výuce odcházíte do sprch (opět zvažte šampony apod., aby jste ve sprchách nestrávili dopoledne….) a do šaten. V prostoru, kde se zouváte jsou fény na vlasy a další fény jsou hned za pokladnami.
 18. Při odchodu nezapomeňte na pokladně vrátit klíče od šatny a vzít si zpět kartičku.

 

Kontakt na dopravu (pro ty, co ji využívají):
Karel Němec – Dispečer dopravy
+420 733 145 272
+420 733 145 072
k.nemec@hruby-autodoprava.cz

Pokud potřebujete další informace, kdykoliv mě můžete zavolat na 60 60 60 717.

S pozdravem Ing. Petr Šťastný, plavecká škola Vodník