Přijímáme přihlášky do jarních kurzů plavání pro děti 5-15 let. Začátek kurzů se bude posouvat v závislosti na termínu otevření bazénů. Snad ještě platí, že bazény se otevřou při stupni PES 3. Při posunu začátku kurzů se bude snižovat počet lekcí a cena kurzu. Zároveň se tímto posouvá i termín schůzky s rodiči. Všechny přihlášené účastníky budeme včas informovat SMS a e-mailem.